Stadsodling

Bild En urban odling där nya miljöer för ekosystemtjänster kan skapas. Du kan odla grönsaker eller blommor. Stadsdelsförvaltningen står för att fylla lådorna med jord. Du bidrar med är ditt engagemang, redskap och frön eller plantor.