Mer om Medborgarbudget

Medborgarbudget handlar om att låta medborgarna vara med och prioritera hur skattemedel ska användas. Det vanligaste har varit att medborgarna deltagit i prioriteringar om hur en del av investeringsbudgeten ska användas.


Medborgarbudget, eller participatory budgeting (PB) som det heter på engelska, används i alla världsdelar. Utvecklingen av medborgarbudget startade i Sydamerika i slutet av 1980-talet i kommunen Porte Allegre i Brasilien.

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL)


Processen för medborgarbudget i Gullingeparken

1. Förslag tas fram av medborgarna - Vår och sommar 2017

2. Förslagen behandlas av tjänstemän

3. Förslagen presenteras för allmänheten - Hösten 2017

4. Omröstning - Hösten 2017

5. Presentation av vinnande förslag - Hösten 2017
De förslag som får flest röster och ryms inom budgeten kommer att genomföras. Vinnande förslag kommer att presenteras på www.stockholm.se/spanga-tensta och på anslagstavlorna på Medborgarkontoret.

6. Genomförande - Parken rustas upp enligt vinnande förslag

7. Invigning